Výuka angličtiny pro děti - Havířov

I když děti obecně vstřebávají nové informace snáz, než dospělí, neznamená to ještě, že nezáleží na metodě výuky, zkušenostech a individuálním přístupu lektora. Místo drilování a striktních pravidel vyzkoušejte výuku angličtiny pro děti zábavnou formou.

angličtina pro děti

Děti sice nasávají nové vědomosti jako houby. Na druhou stranu je však důležité vědět, jak děti zaujmout, aby vůbec byly ochotné spolupracovat a soustředily svoji pozornost Vámi požadovaným směrem. Příkazy, jasně stanovená pravidla a striktní mantinely jsou řešením, ale spíše krátkodobým. Větší motivaci u malých badatelů, ale i u dospívající mládeže docílíte, pokud z pevného nucení trochu povolíte, a pojmete učení, jako zábavu, ne čistě jako povinnost, nebo dokonce trest. Nemusíte to však být Vy sami, kdo byste se, jako rodiče, ujali výuky angličtiny Vašich potomků. Ostatně, cizí autorita pro úspěch v učení, také hraje svoji nemalou roli. Chcete-li nenásilnou formou poskytnout dětem nemalou výhodu, která se jim bude hodit v momentě, kdy vstoupí na trh práce, a začnou si budovat svoji kariéru, pak zvažte možnost individuální, případně skupinové výuky anglického jazyka pro děti.

Výuka angličtiny pro děti – Havířov

Znalost alespoň jednoho cizího jazyka se stává v pracovní, ale i soukromé oblasti, stále větší nezbytností. Je jen otázkou času, kdy aktivní, komunikativní znalost angličtiny se stane jednou ze základních požadavků zaměstnavatelů, kteří budou na volná pracovní místa hledat vhodné pracovníky. Čím dříve dítěti umožníte vzdělávat a zdokonalovat se v anglickém jazyce, tím větší výhodu získá oproti svým vrstevníkům, kteří se například spokojí jen s výukou probíranou na ZŠ, SŠ. Bydlíte-li v Havířově, pak můžete s poptávkou individuální i skupinové výuky anglického jazyka pro děti, kontaktovat paní Mgr. Kateřinu Vlčkovou, se sídlem E. F. Buriana 869/4a, 736 01 Havířov. S výukou dítěte nemusíte čekat, až mu bude pět, deset let. S výukou anglického jazyka je pamatováno i na nejmenší, dvouleté děti. U Mgr. Kateřiny Vlčkové se mohou v angličtině zdokonalit malé i velké děti. Více informací o nabízených službách získáte na e-mailu: vlckova@deltacargo.cz, nebo na tel.: +420 777 877 376.

Angličtina pro nejmenší

angličtina pro děti

Malé děti si můžete snadno získat, ale také v nich můžete vzbudit opačné pocity, kdy Vám nebudou důvěřovat, zatvrdí se, a budou se tzv. stavět na hlavu. Osobnost dítěte se formuje již odmalička. I když dítě ještě plynně nemluví, tak vnímá vše, co se kolem něj děje, a dává si dohromady jednotlivé události, kterých je svědkem, ať už se ho přímo týkají, nebo jim jen přihlíží. Jen těžko lze zvolit pro výuku malých dětí stejnou metodu, jako u dětí, které již chodí do školy. Nejmenší si chtějí především hrát, poznávat nové věci, což se ovšem nijak nevylučuje s tím, že je můžete formovat tzv. k obrazu svému. U malých dětí zabodujete metodou výuky, která bude hravá, jednoduchá a vhodná.

Angličtina pro nejmenší – metoda Super Simple Songs

Metoda Super Simple Songs je jednou z úspěšných výukových programů angličtiny pro nejmenší, respektive pro děti od cca 2 do 7 let. Výuka angličtiny probíhá zábavnou formou, což je pro malé děti to stěžejní. Součástí výuky jsou hravé učební pomůcky, ke kterým patří vzdělávací hračky, písničky, maňásci, hry i knihy. Hudba sama o sobě v nás vyvolává emoce, které pak ovlivňují naše rozpoložení. Hudba ovlivňuje nejen nás dospělé, ale i děti, což konec konců dokládají již ty nejmenší děti, které se při hudbě vlní, tleskají ručičkami, smějí apod. Hudba, respektive písničky jsou tedy jednou ze stěžejních efektivních pomůcek pro výuku angličtiny pro nejmenší. K hudbě se pak ještě přidá tolik důležitá zábava, gesta a samozřejmě individuální přístup lektora.

Výhody výukové metody Super Simple Songs

Proč zrovna zvolit pro Vaše děti výukovou metodu Super Simple Songs? Písničky, které tvoří páteř celé výukové metody, jsou přímo ideální pro výuku angličtiny, která je určená těm nejmenším dětem od zhruba dvou let do 7, 9 let. Zvolené písničky jsou pomalé a jednotlivá slova jsou snadno srozumitelná, což je pro malé žáčky velmi důležité. Písničky jsou také založené na dětské aktivitě, kdy žáčci během písniček využívají mimiku, gesta, pohyby těla. Váháte-li, zda by metoda Super Simple Songs byla vhodná pro Vaše dítko, protože u něj byla diagnostikována porucha učení, pak i zde pro Vás máme dobrou zprávu. Jedná se totiž o alternativní metodu, která je pro výuku angličtiny přímo doporučována. Díky zvoleným písničkám si děti mohou snáze osvojit a zapamatovat tvary, barvy, dny v týdnu, pojmenovat oblečení, části těla, rozumět jednotlivým pokynům, rozpoznat čísla i abecedu. V neposlední řadě jsou písničky nápomocny pro úspěšné zvládnutí čtení anglického textu.

Výuka angličtiny pro větší děti zábavnou formou

Ovšem ani odrostlejší děti, které již chodí na ZŠ, či studenti gymnázií a SŠ, nemusí být ochuzené o zábavnou formu výuky angličtiny. Opětovně je to o přístupu a volbě metody výuky, respektive o zvolení si vhodného lektora angličtiny. Způsob výuky zábavnou formou umožní dětem rychleji ovládnout angličtinu, a to hlavně co se týká komunikačních dovedností. Děti jsou vedené zábavnou, nenásilnou formou ke konverzaci, která jim navíc pomáhá se zbavit zábran, studu, veřejného vystoupení. Je-li hodina vedena zábavnou a zajímavou formou, přičemž se používají různé vizuální a audio techniky, pak vtáhne angličtina malé i velké. Důležité je také podporování dětí, chválení jejich pokroků, čímž se opětovně zvedne jejich sebevědomí, a chuť překonat další lekci.

Individuální výuka angličtiny pro děti

angličtina pro děti

Stejně jako u dospělých, také výuka angličtiny pro děti může probíhat individuálně, nebo ve skupince.Individuální výuka přináší maximální pozornost lektora směrem k jednomu dítku. Máte tedy jistotu, že se během jedné hodiny na dítě nedostane řada třeba pětkrát, ale bude v komunikaci s lektorem prakticky neustále. Při individuální výuce může lektor plně uzpůsobit hodinu jednomu žákovi, což u skupinové výuky dost dobře nejde. Nejde třeba ani tak o úroveň znalostí, jako flexibilní potřebu změny ve výuce během jedné hodiny. Individuální výuka se přizpůsobuje Vám, respektive Vašemu dítku.

Skupinová výuka angličtiny pro děti

angličtina pro děti

I přes nemalé výhody individuální výuky, se i skupinová výuka může těšit z nemalých přínosů. Skupinová výuka podporuje motivaci žáků, kdy mezi sebou soutěží, podporují se, ale také sbírají zkušenosti. Skupinová výuka může děti více motivovat, protože nechtějí být pozadu ve srovnání s ostatními dětmi ve skupince. Můžete se domluvit s Vašimi známými, sousedy, či kolegy, kdy dáte „dohromady“ děti, jež se již znají, což se také pozitivně odrazí na výsledku učení. V neposlední řadě pak skupinová výuka vychází finančně příznivěji, než výuka individuální. Každé dítě je jedinečné, je osobností, a tak mu může vyhovovat jiný způsob výuky a přístupu. Jednoznačně tedy říci, že je lepší buď individuální, nebo skupinová výuka nelze. Nechte si na základě zkušeností od lektora doporučit formu a metodu výuky, která bude Vašemu dítku sedět, jako pomyslná poklička na hrnec.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20277 (magazinhavirov.cz#36)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat