Autoškola Havířov

V dnešní době se stal řidičský průkaz nezbytností. Zvláště pokud bydlíte na místě, kam zajíždí autobus jen dvakrát denně. Řidičský průkaz však potřebuje dnes téměř každý. Víte, co vás čeká v autoškole?

Autoškola v Havířově

Rozhodnutí získat řidičský průkaz je první, hned za ním následuje úvaha, kde ho získat, nebo do jaké autoškoly se přihlásit. Výběr kvalitní autoškoly je klíčový pro její úspěšné absolvování. A nejde jen o cenu, kterou za výuku zaplatíte. Výběr by měl posoudit více kritérií. Mělo by se zvážit místo autoškoly, její dostupnost, nabídky způsobu jízd, nabídka možností a termínů výuky, přístup učitele a také již zmiňované finance. Většinou se každý nejvíce zajímá o cenu a pak o učitele. Důvod je jasný. Cena je důležitá téměř vždy. I když zde je nutné si uvědomit, že příliš nízká cena nutně neznamená kvalitní výuku. A učitel autoškoly? Ten je vždy nejdůležitější. Pokud má chápající a vlídný přístup, nekřičí, ani nijak žáka nenervuje, ale citlivě vysvětlí, co a jak, pak si můžete být jisti, že autoškolu nejen zvládnete, ale také budete umět opravdu řídit.

Jak vybrat autoškolu?

Konkurence autoškol je dnes velká. Najdete velké autoškoly i malé, které vede jeden člověk, který je zároveň i učitelem. Rozhodnutí, kterou si vybrat je vždy na žákovi. Ten, kdo potřebuje jen řidičský průkaz na auto nebo motorku, si může zvolit menší autoškolu. Ten, kdo potřebuje řidičský průkaz na nákladní auta, traktor, nebo autobus, musí vybrat autoškolu s širokou nabídkou. Výhodou malé autoškoly je, že se zde žákovi věnují individuálně. Je možné si zvolit volnější termíny a zejména vhodnější. U velké autoškoly je to často složitější. Teoretická příprava probíhá společně v daném termínu, kterému je nutné se přizpůsobit. Přizpůsobit se je nutné i praktické výuce jízd.

Autoškola Havířov

V ideální autoškole seznámí žáky s teorií, naučí je správným návykům i dovednostem, které jsou důležité pro bezpečné ovládání motorového vozidla. Žákům se zde maximálně věnují, jsou vstřícní a pomáhají jim překonat nejistotu v nových situacích. Vždy se začíná teoretickou výukou, pokračuje se nácvikem na trenažerech a pak začínají praktické jízdy. Na první praktické jízdě se žák seznámí s automobilem, učí se ho ovládat, rozjíždět se a ostatní základy. Další hodiny probíhají na silnicích se sníženým provozem, pokračuje se na silnicích se středním provozem a končí se v městském provozu, kde žák si žák vyzkouší i dopravní špičku. Posledním, co vás v autoškole čeká je zkouška s komisařem.

Teoretická výuka v autoškole

Teoretická výuka většinou probíhá v učebnách, které jsou dnes vybavené počítači. Probírat pravidla silničního provozu, ovládání a údržbu vozidla, zásady bezpečné jízdy a zdravotní přípravu. Co se týká dopravních předpisů, tak zde budete probírat věci běžně známé, ale i věci nové, které vzešly v platnost, na základě novelizací. Zvláštní pozornost bude věnována všem problematickým částem, které se probírají a vysvětlují opravdu velmi podrobně. Zásluhou toho se vyhnete chybám, které by vás mohly stát řidičský průkaz.

Ovládání a údržba vozidla

Teoretická příprava z ovládání a údržby vozidla začíná v učebně a pokračuje přímo u vozidla. Zde si ukážete, jak se vozidlo ovládá, jak opravit běžné věci, se kterými není nutné jet do servisu, nebo které je možné opravit provizorně, než do servisu dojedete.

Zásady bezpečné jízdy

Mnoho žáků si myslí, že teoretická výuka zásad bezpečné jízdy je zbytečná. Opak je však pravdou. Učitel vás zde neseznámí jen s tím, jak máte bezpečně jezdit, ale ukáže vám i zajímavé a bohužel i nepříjemné fotografie, na kterých je záznam o tom, jak můžete skončit, pokud bezpečnostní pravidla nedodržíte.

Zdravotní příprava

Posledním tématem teoretické výuky je zdravotní příprava. I když se zde probírají základy první pomoci, tak by je nikdo neměl vynechat. Základy první pomoci se totiž v mnohém změnily. Zažitý způsob se ukázal jako málo efektivní a lékaři našly způsoby nové, které v případě potřeby mohou opravdu zachránit raněnému život.

Praktická výuka v autoškole

Praktická výuka začíná na cvičišti, kde se žák učí základní dovednosti řidiče. K těm patří nastartování auta, rozjetí, couvání, parkování, ale také jeho ovládání. Tedy zapnutí světel, blinkru, stěračů, přepínání světel, nebo použití ostřikovače. Následuje výuka na silnici s minimálním provozem, kde se žák pomalu učí udržet se na silnici a získává první řidičské dovednosti. Výuka na silnici se středním provozem probíhá ve dvou etapách. Nejprve žák získá zkušenosti na silnici s různě hustým provozem, což znamená, že si vyzkouší jízdu v běžném provozu i v dopravní špičce, nebo v noci či za šera.Ve druhé etapě vyzkouší jízdu na různých typech komunikací. Tedy ve městě, na silnici pro motorová vozidla i na dálnici.

Závěrečné zkoušky autoškoly

Závěrečná zkouška má dvě části a žák ji vykonává se zkušebním komisařem. První část je písemná a dnes se provádí na počítači. Zde žák dostane ze všech zkušebních otázek pouze 25, a u každé otázky musí z uvedených odpovědí vybrat jen jednu správnou. Pro úspěšné zvládnutí písemné zkoušky je nutné získat minimálně 43 bodů. Maximální počet je 50 bodů.

Praktická závěrečná zkouška autoškoly

Praktická zkouška začíná na** cvičišti**, kde je nutné předvést znalosti ovládání a údržby automobilu. Teprve po prověření těchto znalostí vyjíždí žák s komisařem do** silničního provozu.** Žák by si měl dát pozor na to, co po něm komisař žádá. Ten žáka zkouší a klidně mu řekne, že má odbočit do zákazu vjezdu. Pokud tam žák vjede, tak zkouškou neprošel. Správné jednání je, že žák upozorní komisaře, že do zákazu vjezdu vjet nesmí. Komisař takto získá přehled o znalostech i způsobu řízení žáka a může jízdu vyhodnotit. Pokud žák neudělá žádnou závažnou chybu, pak zkouškou prošel. Zde však jedno upozornění. Za chybu, a to velmi častou, se považuje i nezapnutí pásu před samotnou jízdou, tedy před nastartováním vozidla.

Vydání řidičského průkazu

Po úspěšném zvládnutí autoškoly a závěrečných testů si můžete požádat o vydání řidičského průkazu. Ten však nedostanete okamžitě. Jeho vydání trvá asi tři týdny. A pokud vám není ještě 18 let, pak musíte o vydání řidičského průkazu žádat spolu se svým zákonným zástupcem, tedy nejčastěji s rodičem.

Řidičské oprávnění a autoškola

Řidičské oprávnění je možné získat již od 15 let. V této věkové hranici je možné získat řidičské oprávnění na malé motocykly, ale i slabší tříkolky a čtyřkolky. Od 16 let jsou to motocykly o objemu válců nepřesahujícím 125 cm3 a o výkonu maximálně do 11 kW. Od 17 let je pak možné získat řidičské oprávnění na traktor. Od 18 let je možné získat řidičské oprávnění na osobní automobil, a na motocykly do 35 kW. Od 21 let si můžete zažádat o řidičské oprávnění na autobus určený pro přepravu více než 8 osob kromě místa řidiče, a na nákladní automobily. A od 24 let pak na nejsilnější motocykly bez omezení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20274 (magazinhavirov.cz#33)


Přidat komentář