Tenisové kurzy Havířov

Chcete začít hrát tenis, ale bojíte se, že už je pozdě? Nemějte strach, tento sport se můžete naučit v jakémkoliv věku. Najděte si tenisový kurz a vaše lekce tenisu mohou začít.

Tenis se řadí mezi jeden z nejoblíbenějších sportů na světě. Tento sport si můžete užívat v každém věku a také s ním můžete začít v každém věku. Zajistěte se tenisové kurzy a naučte se hrát tento krásný sport. Tenisové kurzy vám mohou nabídnout také v Havířově.

Tenisové školy Havířov

Samozřejmě, že s každým sportem je vhodné začít v co nejútlejším věku. Do** tenisových škol** se mohou zapisovat děti už od 4 let. Tenisové lekce mohou probíhat buď jednotlivě nebo ve skupinách. Každý trenér vždy uzpůsobuje tenisovou lekci individuálně dětem a jejich možnostem. Tenisové školy jsou založeny na hravé formě a tak se zde děti rády vrací, zažijí spoustu zábavy a při tom se učí a vytváří si pozitivní vztah k pohybu.

Proč tenisové školy

Současným problémem je často dětská obezita a nepříznivý vztah dětí k pohybovým aktivitám. Pro rozvoj každého dítěte je vždy velmi důležitá náplň volného času. Proto je velice důležité u dětí vytvářet pozitivní vztah k pohybu a sportu. Tenis může dítěti pomoci vybít přebytečnou energii, odreagovat se od celodenního sezení a najít si nové kamarády. Děti, které mají úspěch ve sportu, jsou sebevědomé, rozvíjí hrubou motoriku a učí se koordinovat pohyby ruky a oka. To vše se může později odrazit na vývoji řeči a školní zralosti.

Tenisové kurzy pro dospělé Havířov

Tenisové kurzy pro dospělé jsou určeny nejen pro rekreační, ale i závodní hráče. Zde je vždy důležité mít dobrého trenéra. V tenisu můžeme velice rychle získat špatné návyky, které se potom špatně odstraňují. A tak vždy myslete na výběr dobrého trenéra, ať už jste začátečník nebo pokročilý hráč tenisu. Zkušený trenér sestaví individuální plán pro každého hráče. Správný trenér vidí chyby, které hráč dělá, dokáže mu je vysvětlit a odstranit. Trenér by měl mít také zkušenosti v závodním tenise. Samozřejmě, že každý trenér musí mít dostatek trpělivosti. Dále je potřeba hráče správně motivovat a podporovat. Trénink by měl být vždy sestaven na míru hráči, tedy by neměl být ani příliš složitý a naopak ani jednoduchý. Mezi zásady tréninku se řadí zahřátí, rozcvička, rozehrání, nácvik jednotlivých úderů a tenisových situací. Trénink by měl být dále věnován volejům a servisům.

Tenisové kurzy Havířov

Havířově máte možnost rozhodnout se pro různé** tenisové kurzy**. Rekreační hráči mohou preferovat tréninky individuální nebo skupinové. Závodní hráči mají většinou sestavený individuální program, který rozvíjí jejich slabé stránky. Součástí tréninku u hráčů závodních je také kondiční trénink.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20259 (magazinhavirov.cz#17)


Přidat komentář