Osobní bankrot a oddlužení - Havířov a okolí

Ne každý žije s čistým štítem, tj. bez dluhu, půjčky, exekuce. Hledáte-li optimální způsob řešení, jak se vypořádat s dluhem, a začít žít bez každodenních starostí, jak splatit půjčku, a přitom si opětovně nepůjčit, pak se začtěte do našeho článku.

Osobní bankrot a oddlužení Havířov

Život s sebou přináší úsměvné, radostné, ale také těžké chvilky a zkušenosti. Někdo si o malér koleduje, jiný však k nenadálé situaci přijde ne vlastní vinou. Můžete mít naplánované, jak případnou půjčku splatíte za určitou dobu. Do hry však může vstoupit nemoc, úraz, či jiná událost, se kterou jste nepočítali. Krátkodobá nemoc nemusí být překážkou, ale dlouhodobá, nebo ztráta zaměstnání, již může Vaše plány značně pozměnit. Ne vždy tak tedy ten, kdo má dluhy, si je také zaslouží, a měl by za ně náležitě „zaplatit“. Do kolotoče plného splácení a dluhů se může de facto dostat každý, a o i ten, který v současné době ani neuvažuje, že by si snad půjčil, třeba na dovolenou, na dárky pod stromek. I bydlet je třeba, a tak takový úvěr může s dobře propočteným rozpočtem zamávat, pokud se život nebude ubírat směrem, jakým počítáte.

Osobní bankrot a oddlužení fyzické osoby

Co si vlastně představit pod osobním bankrotem, a koho se může týkat? V případě osobního bankrotu se také můžete setkat s pojmem oddlužení fyzické osoby. V podstatě se jedná o jedno a to samé. Pokud byste chtěli využít možnosti osobního bankrotu, pak vše začíná žádostí, která řeší úpadek, oddlužení.

Insolvenční zákon v případě osobního bankrotu

Oddlužení řeší insolvenční zákon, který vstoupil v platnost 1. ledna 2008. Insolvenční zákon, kromě jiného, upravuje osobní bankrot dlužníka, který je Insolvenční poradenstvínepodnikatelským subjektem, především fyzickou osobou. Jedná se tedy o jedince, kteří se do úpadku nedostali na základě jejich podnikatelské činnosti.

Princip osobního bankrotu

V rámci osobního bankrotu jde o sjednocení dluhů, kdy jsou pak pohledávky vůči věřitelům zajištěné, nebo ne. Pohledávky, které jsou zajištěné, jsou dlužníkem zcela splaceny. Pohledávky, které nejsou zajištěné, jsou splacené, respektive uspokojené do předem schválené výše, a zbylá částka se může dlužníkovi „odpustit“.

Způsoby oddlužení - úprava insolvenčního zákona

Insolvenční zákon upravuje v podstatě dva způsoby oddlužení. Jednak se jedná o oddlužení formou splátkového kalendáře, a pak oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Podmínky osobního bankrotu Havířov

Osobní bankrot je efektivním řešením, jak se zbavit nemalého procenta dluhů. Aby to však tak nebylo jednoduché, na osobní bankrot „nedosáhne“ každý. Na jednu stranu je to pochopitelné, protože by mohl zavládnout chaos v podobě jednostranných půjček ve velkém, kdy by dlužníci měli jistotu, že jim jejich utrácení projde, a oni z dané situace vyjdou za určitou dobu s „čistým štítem“. A tak i osobní bankrot má své podmínky, respektive uspění v podání a schválení žádosti o oddlužení. Podat žádost o oddlužení můžete v případě, pokud máte více závazků, respektive věřitelů, minimálně dva. Další podmínkou je existence peněžitých závazků, u kterých jste s jejich splacením pozadu, tj. po splatnosti více než 30 dnů. A poslední podmínkou je, že se nacházíte v platební neschopnosti.

Podání návrhu na povolení oddlužení

Mohlo by se zdát, že pouhé tři podmínky Vás vyvedou z kolotoče dluhů a bezesných nocí. Je zde však také samotné podání návrhu na povolení osobního bankrotu, tj. oddlužení. I když by se mohlo zdát, že jde jen o pouhé vyplnění formuláře. Stačí přehlédnutí, či špatné vyplnění, a Vaše žádost může být pozdržena, či dokonce zamítnuta. Z toho důvodu je na místě využít profesionální pomoci, tj. firmy, která Vám může zajistit řádné podání návrhu na povolení oddlužení.

Zneužití osobního bankrotu

Je zřejmé, že osobní bankrot Vám může značně pomoci, ulehčit Vaší těžké životní situaci.

Každá mince má však dvě strany. Tady se spíše zaměříme na druhou stranu, tj. možnost zneužití pomoci. Mezi dlužníky, kteří nevědí, kudy kam, se samozřejmě mohou najít tací, kteří v tom umí chodit, či chtějí chodit.

A tak nemusí být výjimkou se setkat s nepoctivým záměrem podání návrhu na povolení oddlužení. Vy, jakožto případní potenciální zájemci o oddlužení, musíte tedy počítat s tím, že na Vás může být pohlíženo různým způsobem. Opět je tak vhodné se raději obrátit na profesionální firmu, která pro Vás může být větší jistotou, že bude Váš návrh na povolení oddlužení splňovat vše potřebné, a zbytečně se třeba nezaškatulkujete do skupinky jedinců, kteří chtějí možnost osobního bankrotu jen zneužít, ne skutečně pomoci.

Vyhlášení osobního bankrotu Havířov

Jak vypadá takové vyhlášení osobního bankrotu? Máte snad napsat do novin, či poslat kamsi e-mail aj.? Vyhlášení osobního bankrotu je možné označit za proces, který má svá jasná pravidla. Již jsme zmínili návrh na povolení oddlužení. Celý proces vlastně začíná podáním návrhem na povolení oddlužení. Svým způsobem však u Vás může osobní bankrot začít ještě dříve, a to vybráním si firmy, která Vám bude nápomocna při osobním bankrotu. Jakmile dojde k podání návrhu na povolení oddlužení, dojde zároveň k zahájení osobního bankrotu, neboli insolvenčního řízení, a to u příslušného soudu. V rámci insolvenčního řízení se pak řeší způsob oddlužení. Osobní bankrot může být zamítnutý, a to ani ne tak až při insolvenčním řízení, jak hned na samém začátku, tj. v souvislosti se samotným návrhem na povolení oddlužení.

Návrh na povolení oddlužení – zamítnutí osobního bankrotu

Asi se nenajde moc jedinců, kteří by si libovali v papírování, ve vyplňování formulářů. Někdo formuláře označuje za zlo, nutné zlo. Formuláře však vnáší do procesů systém a uspořádanost. A tak, zde by mohlo platit, že vše zlé je k něčemu dobré. V prvé řadě je důležité věnovat návrhu na povolení oddlužení mimořádnou pozornost. Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat celou řadu náležitostí, bez kterých by se také mohlo stát, že Váš osobní bankrot bude zamítnut. Nemusíte si dělat starosti, že Vašemu návrhu bude něco chybět. Stačí se obrátit na odborníky, kteří Vám s oddlužením pomohou.

Osobní bankrot jedince – osobní bankrot manželů

Jste-li sami, pak se může osobní bankrot dotýkat čistě jen Vás. Jak je to však v případě, že jste v manželském svazku? Je zde možné stále hovořit jen osobním bankrotu dané osoby, nebo do situace vstoupí také finanční situace druhého z manželů? Finanční těžkosti se samozřejmě týkají nejen jedinců, ale také manželských dvojic, respektive celé rodiny. Když bylo možné v minulosti využít tzv. společného zdanění manželů, tak proč by nešlo také, aby osobní bankrot pamatoval také na manželské dvojice? Osobní bankrot manželů je možný. Je však nutné, aby každý z manželů podal svůj vlastní návrh na povolení oddlužení. Navíc musí být oba dva návrhy podány současně, tj. ve stejnou dobu, a ke stejnému příslušnému soudu. Proč uvažovat o osobním bankrotu, který by bral v potaz manželství? V manželství jsou veškeré dluhy, které vznikly během trvání manželství, společné, nerozdílné. Osobní bankrot může rozlišit, zda se jedná o závazek rodiny, nebo jen konkrétního jedince.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20272 (magazinhavirov.cz#31)


Přidat komentář