Požární ochrana Havířov

Ničivý požár umí napáchat nemalé škody a vzít si veškerý Váš majetek spolu s vlastním zdravím, nebo svých blízkých a známých. Není proto nutné podceňovat prevenci vzniku požáru.

Boj s tak silným živlem, jako je oheň, není rozhodně věc jednoduchá. Hasiči by o tom mohli vyprávět dlouhé románové příběhy. Jenže ať budou popisovat své zásahy se ztrátami na majetcích, ale i životech sebevíc důkladněji, lidé budou stále a pořád opakovat stejné chyby, které udělali i jejich předchůdci a neustále tak stejnou příčinou budou vznikat ničivé požáry, s velice tragickými konci.

Školení požární ochrany Havířov

Prevencí v tomto ohledu může být vhodné školení požární ochrany, které je provedeno profesionální firmou, jež se zaměřuje na tuto problematiku důkladně. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně potřebnou službu, zajímají se tyto firmy především právě o danou prevenci a tak snadnému předcházení vzniku požárů, jež mohou mít fatální následky. Školení probíhá obvykle formou prezentace konkrétních případů, kdy účastnicí názorně na fotkách vidí, jak může pouhá chyba, napáchat nesčetné škody. Mnozí si po absolvování dávají opravdu velký pozor jak při práci, tak v soukromém životě. Průzkumy potvrdily, že lidé, kteří prošli takovým školením, značně brali ohled na své chování a jeho důsledky v souvislosti s požárem.

Kompletní požární ochrana Havířov

Další skupinou, která bere na prevenci vzniku, a rozvoji požáru znalý ohled jsou ti, jež při ničivém požáru utrpěli nemalé škody. Ať jim shořel majetek, nebo dokonce byli postiženi ohněm tak, že mají trvalé následky aj. Toto je však případ, který by nikdo jistě nechtěl zažít, proto je nutné brát prevenci jako základ komplexní ochrany, která podpoří zamezení vzniku požáru.

Zákon o požární ochraně

Navíc potřebu preventivních opatření upravuje i sám zákon a určuje tak nejen to, jaká opatření musí majitelé objektů učinit, aby byla zachována základní pravidla, a všude ve veřejných budovách musí být zřetelně, jasně a jednoznačně označen únikový východ, ale i to, že musí být na viditelných místech vyvěšen kompletní požární poplachový plán.

Požární ochrana Havířov - dokumentace

Ale to pořád není všechno. Jste-li majitelem firmy, objektu aj., je potřeba, aby Vaše dokumenty byly zcela v pořádku. To komplexně zajistí firma, zabývající se požární ochranou jako celkové sekce. Ti nejlépe vědí, co je všechno potřeba obstarat, aby byla splněna jak zákonná povinnost, ale aby i samotné fungování celého areálu podpořilo zamezení vzniku a rozvoje ničivého požáru.

Požární ochrana - Vysoké pokuty a sankce

Jestliže hodláte jít v tomto odvětví, jak se říká – na vlastní pěst, a samotnou skutečnost podceníte tím, že se spolehnete pouze na vlastní síly, je dost možné, pokud jste odborník v oboru kovaný, že Vám případná kontrola připraví tučnou pokutu za neaktualizování potřebných dat. Nicméně to bude pořád jen „malá“ částka oproti tomu, co by mohl napáchat ničivý požár.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20282 (magazinhavirov.cz#41)


Diskuze a zkušenosti

Tomanová Jarka | 26.11.2014 01:37
Re: Požární ochrana Havířov Dobrý den, s Vaší firmou jsme moc spokojení, Vaši pracovnící byli vždy erudovaní a vystupovali profesionálně.


Přidat komentář