Revize nouzového osvětlení Havířov

Nouzové osvětlení slouží obvykle jako pomoc pro východ z budovy, únik v případě jistých katastrof, neočekávaných událostí. Nikdy se předem neví, kdy bude potřeba, proto je nutné provádět pravidelné revize.

Nikdo nikdy předem nemůže vědět, kdy bude potřeba nouzové osvětlení a na jak dlouho musí být v provozu. A to je důvodem, proč bylo schváleno Vládou ČR, aby takové kontroly byly povinné a vedl se o nich záznam. A přímo takové kontroly musí provádět výhradně revizní technik s platnou licencí, který o celé akci povede záznam a doporučí, respektive nařídí případnou opravu, nebo vše schválí, že je v pořádku, bez sebemenších potíží.

Nouzové osvětlení

Pokud se řekne „nouzové osvětlení“ většině z nás se vybaví klasické zelené ukazatelé, kteří nás navádí únikovým východem z budovy ven. Jenže nejen to jsou nouzová osvětlení, která jsou běžně k dispozici. Například v takových nemocnicích, nebo jiných zařízeních, kde je potřeba mít elektrický proud a také světlo, při kterém je možno pracovat, vykonávat jistou činnost, by pouhý ukazatel únikového východu byl dost nedostačující.

Světlo se záložním zdrojem

Nouzovým osvětlením se tak myslí jakékoli světlo, které má svůj záložní zdroj a funguje i v případě výpadku elektrického proudu. Může se jednat o světla, která běžně fungují i na elektrický proud, pro případ nouze mají svůj záložní zdroj, který se spustí v té chvíli, je-li postižen výpadek elektrického proudu. Pak jsou světla samostatná, která fungují jen v případě, že elektrické napájení je zastaveno. A druhů je vůbec několik, všechny však musí být funkční podle potřeby a účelu, jakmile dojde právě k výpadku elektrického proudu.

Co všechno revize nouzového osvětlení znamená?

Pravidelné revize funkčnosti nouzového osvětlení je potřeba provádět tak, jak je stanoveno, avšak pokud hovoříme pouze o revizi nouzového osvětlení, je nutné vědět, že to znamená důslednou kontrolu revizního technika, jež má licenci tuto činnost provádět. Tato kontrola musí být provedena jednou ročně, a musí být také podle legislativy dost důsledná.

Revize nouzového osvětlení

Revize nouzového osvětlení tak zahrnuje běžnou kontrolu všech světel, které se provádí i při výpadku elektrického proudu (samozřejmě toho manuálního, cíleného). Simulace je provedena tak, aby se zkontrolovala celková funkčnost, ale i doba svícení, jas světla pro potřebu a dle schválených dokumentů a mnohé další. Důležité je také kontrola samotných světel, jejich stavu, zda nejsou poškozené, jsou v pořádku a fungují. Také, zda nejsou zastíněna, například nábytkem. Zde se kontroluje i práce uklízeček, zda není nouzové osvětlení zaneseno prachem a v případě potřeby by tak nesloužilo plnohodnotně.

Fungující systém záložních baterií

Velice důležitou měrkou je kontrola funkčnosti nouzového osvětlení z pohledu zdroje napájení. Je jasné, že nouzové osvětlení není závislé na elektrické energii a má vlastní zdroj napájení. Jenže ten musí být také důkladně kontrolován.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20288 (magazinhavirov.cz#47)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat