Zemní a výkopové práce Havířov

Budete stavět dům? Chcete mít na zahradě koupací jezírko nebo zapuštěný bazén? Chcete přivést inženýrské sítě? Anebo chcete upravit terén pro cestu, hřiště či vytvořit terasy ve svahu?

Jakékoliv zemní práce lze provádět svépomocí. Stačí k tomu krumpáč, rýč a lopata a také kolečka pro odvoz vykopané zeminy a kamení. Jenže to není vše. Potřebujete také spoustu síly a hodně času. Pokud nechcete úmorným kopáním strávit několik týdnů, raději si pozvěte těžkou techniku, která potřebné zemní práce zajistí mnohdy i za jeden den.

Výkopy pro základy rodinného domu, bazén, koupací jezírko

Výkopy pro bazén nebo koupací jezírko či pro základy rodinného domu se samozřejmě liší svou hloubkou a tvarem, ale v zásadě jde o totéž. Vždy je potřeba vypracovat projekt, zařídit stavební oznámení nebo stavební povolení, místo nechat přesně vyměřit a označit geodetem a poté je možné přistoupit k výkopům. Díky bagru bude kopání probíhat rychle a než se nadějete, může se přistoupit k dalším pracím.

Každá stavba potřebuje inženýrské sítě. O rýhy pro vedení inženýrských sítí se samozřejmě také postará bagr.

Úpravy terénu Havířov, rovnání pozemku

Terén se nejčastěji upravuje pro stavbu pozemní komunikace, na zahradách obvykle pro příjezdovou cestu. Dále je možné pozemek vyrovnat kvůli pozdějšímu pohodlnému sekání trávy – pokud jste někdy jezdili se sekačkou po hrbolatém pozemku, jistě víte, že to práci dost znepříjemňuje. Jiné** úpravy terénu** spočívají ve vytvoření rovinných ploch – teras – ve svažitém pozemku. Díky vytvoření teras bude i pozemek ve svahu snáze využitelný pro posezení, pro hry dětí nebo vytvoření záhonů na užitkové či okrasné rostliny.

Co s přebytečnou zeminou?

Po každém výkopu nebo úpravách terénu zpravidla zůstane nějaká zemina. Pokud se jedná o kvalitní nekamenitou ornici, je škoda se jí zbavovat. Raději ji použijte na záhony. Z hlubších vrstev půdy však častěji vykopete už jen jíl a kamení. Taková nekvalitní hlušina není vhodná pro pěstitelské účely. Můžete ji proto využít například k vyrovnání terénu nebo k témuž účelu nabídnout sousedům či obci. Pokud však hlušinu nikdo nevyužije, o její naložení a odvoz nákladním vozem se postará firma, která vám prováděla zemní práce.

Mini bagr je šetrný k zahradě

Máte na zahradě stromy, keře květiny, užitkové záhony nebo trávník o než pečujete a bylo by vám líto, kdyby se zničily? Při zemních pracích se vždy část zahrady poničí, jinak to ani nelze. Avšak pokud vám na vašich rostlinách záleží, objednejte si na zemní práce mini bagr. Mini bagr je lehký a malý. Díky tomu je mnohem obratnější než velký bagr a rovněž poničí podstatně menší plochu. Mini bagr dokáže projet i klasickými vchodovými dveřmi, takže v případě potřeby dokáže pracovat v budově. Mini bagr se snadno vyhne stromům a keřům, dokáže prokličkovat mezi záhony a pokud projede po trávníku, díky nižší hmotnosti nezanechá koleje a trávník neujezdí tak silně jako velký bagr.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20270 (magazinhavirov.cz#28)


Přidat komentář