Jak recyklovat stavební odpad

K odpadům ze staveniště mohou patřit naproti tomu všechny věci odpadající v daném pracovním místě, také odpady ze sanace domů a bytů.

Každý původce odpadů nebo oprávněná osoba nakládající s odpady je dle § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. povinna splňovat všechny zákonem dané požadavky v oblasti odpadového hospodářství.

Co patří do stavebního odpadu?

Staveništní odpad může zahrnovat minerální složky, dřevo, ocel a neželezné kovy, plasty, papír, bitumenovou lepenku, organické zbytky, zásypový odpad i nebezpečné odpady jako barvy, laky, či ředidla.

Nejste-li si jisti jak správně nakládat s odpady a chcete-li předejít zbytečným pokutám za nesplnění povinností, vyhledejte raději specialistu na odpadové hospodářství.

Specialisté v komplexním zajištění odpadového hospodářství

Společnost Energom projekty a.s. poskytuje profesionální služby v oblasti odpadů s komplexním poradenstvím o odpadech.

Zastoupíme Vás při státních kontrolách a rádi si svou práci obhájíme….společnost Energom Projekty a.s.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32140


Přidat komentář