Revize hasicích přístrojů Havířov

Hasicí přístroje jsou povinné nejen ve firmách a jejích provozovnách, ale i v automobilech, a rodinných domech. Kromě toho mít hasicí přístroj, je nutné i dodržování revizních kontrol, které udává zákon.

Od roku 2008, respektive od 1. 7. 2008, vešla v platnost nová vyhláška, která říká, že každý rodinný dům, zkolaudovaný po tomto datu musí mít hasicí přístroj umístěný na viditelném místě. Vyhláška určuje i typ hasicího přístroje. Jde o hasicí přístroj s označením 34A. Což je jeden z nejúčinnějších hasicích přístrojů na pevné látky. Kromě tohoto hasicího přístroje je možné zakoupit i další hasicí přístroj, který umožňuje hasit například elektrické rozvody, apod. Hasicí přístroj 34A doporučují hasiči i do ostatních domů, dříve zkolaudovaných, které vyhláška neuvádí. Vyhláška neuvádí ani, jak často tyto hasicí přístroje kontrolovat. Ve skutečnosti však pro ně platí to, co pro hasicí přístroje v jiných objektech. Každý hasicí přístroj by měl projít každoročně vizuální kontrolou přímo u majitele, a pak tlakovou zkouškou v odborné dílně, a to v intervalech, které jsou dané pro jednotlivé typy hasicích přístrojů.

Revize hasicích přístrojů Havířov

Hasicí přístroje, které mají jako plnivo vodu s přísadami mrazuvzdornými, smáčedly a pěnidly musejí podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci každé tři roky projít revizní tlakovou kontrolou ve specializované dílně. Všechny ostatní hasicí přístroje musí tlakovou revizní kontrolu absolvovat každých pět let. Dílenská revizní kontrola zajistí funkčnost i bezpečnost hasicích přístrojů.

Opravy hasicích přístrojů Havířov

I hasicí přístroj se může poškodit. Ať již únavou materiálu nebo pádem z výšky. V těchto případech ve specializované dílně provedou opravu, doplní plnivo a provedou tlakové zkoušky. To stejné platí i v případě, že se hasicí přístroj použije a náplň se vystříká. Každá oprava končí připevněním plomby, nalepením nálepky s daty dalších kontrol a sepsáním revizní zprávy.

Vizuální revize hasicích přístrojů Havířov

Revize hasicích přístrojů se provádí každoročně odborníkem přímo u zákazníka. Kromě stavu hasicího přístroje se kontroluje i jeho umístění. Důležité je, aby byl hasicí přístroj na viditelném a dobře přístupném místě. Revizní kontrola končí připevněním nové plomby s datem kontroly a číslem technika, který ji provedl a nalepením štítku s datem další kontroly. O revizní kontrole je sepsána revizní zpráva, kterou je nutné archivovat. Pokud při vizuální kontrole zjistí technik závadu, pak hasicí přístroj putuje do dílny, kde se závada odstraní a zároveň se provedou tlakové zkoušky. Řada odborných firem, v případě, že odváží hasicí přístroje na opravu či revizi do dílny, zapůjčuje přístroje náhradní.

Životnost hasicích přístrojů

Hasicí přístroje mají poměrně dlouhou životnost. A to i v případě, že jsou použity při hašení požáru. Prázdný hasicí přístroj se opět naplní, natlakuje a po revizní kontrole může opět čekat na další použití. Životnost hasicích přístrojů omezuje pevně stanovená doba, která se odvíjí od jejich výroby. Tedy nikoli od použití. Servisní technik tedy při revizi kontroluje datum výroby a u vodního, práškového a pěnového hasicího přístroje připočítává 20 let od data výroby a u sněhového hasicího přístroje 40 letech od data výroby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20283 (magazinhavirov.cz#42)


Přidat komentář